HƯỚNG DẪN LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, muốn nước thải đấu nối hay xả ra nguồn tiếp nhận (cống thoát nước chung của khu vực, ao hồ, sông, kênh,..) bạn cần xin giấy phép xả thải vào nguồn nước. Nếu không được xin phép mà xả thải thì sẽ bị phạt rất nặng (Theo nghị định Số: 142/2013/NĐ-CPQUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN)

Vì vậy trước khi xả thải bạn nên đăng ký xin giấy phép xả thải vào nguồn nước theo đúng quy định.

Vậy giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì, quy trình thực hiện ra sao, căn cứ pháp lý… Nếu bạn đang thắc mắc vấn đề về xả thải vào nguồn nước, bạn hãy tham khảo bài viết sau đây:

HƯỚNG DẪN LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
HƯỚNG DẪN LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì?

Là hồ sơ cho phép doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xả nước thải ra nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải theo quy định của pháp luật.

Đối tượng phải xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

  • Tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức cả nhân,…có hoạt động xả thải vào nguồn nước có lưu lượng 10m3/ngày đêm đều phải lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước. được quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.

Cơ quan cấp phép xả thải vào nguồn nước

Tùy theo quy mô, lưu lượng xả nước thải vào nguồn nước mà cấp phê duyệt báo cáo xả thải cũng khác nhau.

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.
  • Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.

Thời hạn của giấy phép không quá 10 năm được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia hạn giấy phép xả thải cũ còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.

Căn cứ pháp lý xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

  • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012.
  • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước
  • Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
  • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
  • Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 Qui định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
  • Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Nếu bạn có thắc mắc hay có nhu cầu cần xin giấy phép xả thải vào nguồn nước, hãy liên hệ đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077 – Email: kythuat.bme@gmail.com

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CALL ME NOW