Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Bạn đang thắc mắc vì sao phải lập hồ sơ này, chi phí lập hồ sơ, quy trình thủ tục lập hồ sơ… Hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077 – Email: tuvan.bme@gmail.com

1. Vì sao lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu rất lớn trong đời sống xã hội. Cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hoạt động phân phối xăng dầu cũng đã trải qua các giai đoạn tương ứng, từ phương thức cung cấp theo định lượng, áp dụng một mức giá thống nhất do Nhà nước quy định đến mua bán theo nhu cầu, thông qua hợp đồng kinh tế.

Để đảm bảo về mặt môi trường, Các dự án xây dựng kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần lập các hồ sơ môi trường theo đúng quy định. Nhằm giảm thiểu các tác động của các nguồn ô nhiễm trong quá trình hoạt động đến môi trường.

2. Thời điểm lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Các dự án trước khi đi vào hoạt động, tùy theo quy mô, công suất mà lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc DTM. Theo quy định tại Điều 29 của Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, chủ dự án phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án.

3. Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo phụ lục II, mục 44, nghị định 18/2015/ N Đ-CP ngày 14/02/2015. Các dự án xây dựng cơ sở kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có công suất dưới 2.00 m3 thì lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến dự án.

Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 4 : Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 6: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 7: Trình Phòng Tài Nguyên và Môi Trường hoặc sở TNMT nơi xây dựng dự án thẩm định và quyết định phê duyệt tùy theo loại hình và quy mô của dự án.

5. Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường 2014

Nghị định 18/2015/ND-CP, ngày 14/02/2015- Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/5/2015 – Thông tư về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

6. Các giầy tờ pháp lý cần thiết khi lập hồ sơ

 •     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
 •    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 •     Giấy phép xây dựng
 •     Bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước mưa, mặt bằng thoát nước thải

7. Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt

Được quy định tại điều 32 luật Bảo vệ môi trường 2015

Tùy vào quy mô, công suất và vị trí của dự án mà có các cơ quan tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

 •     Sở TNMT đối với kế hoạch bảo vệ môi trường cấp sở
 •      Phòng TNMT đối với kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện
 •      Phòng TNMT cấp xã nếu được UBND ủy quền được phê duyệt
 •      Ban quản lý KCN
 •      Ban quản lý khu kinh tế

  Ngoài lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án, Công ty môi trường Bình Minh còn hoạt động trong các lĩnh vực sau:

  • Thiết kế thi công, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
  • Tư vấn lập các hồ sơ môi trường: DTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, hồ sơ khai thác nước ngầm, hồ sơ xả thải,…
  • Cung cấp nuôi cấy bùn vi sinh chất lượng, uy tín, giả rẻ
  • Trám lấp giếng, khoan cắt bê tông,…..
  • ……………………………

  Bạn đang gặp khó khăn về vấn đề môi trường, hay có thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

  Hotline: 0917 096 077 – Email: tuvan.bme@gmail.com

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CALL ME NOW