Tag Archives: Phân phối bùn vi sinh ở Bình Dương

Phân phối bùn vi sinh ở Bình Dương

Phân phối bùn vi sinh ở Bình Dương         Các hệ thống xử lý nước thải đặt biệt là các hệ thống xử lý bằng phương pháp sinh học thì cần bổ sung vi sinh để hiệu quả xử lý đạt được tiêu chuẩn xả thải. Bùn vi sinh có chứa các vi […]

CALL ME NOW