Tag Archives: Xử lý nước thải sinh hoạt tại Ninh Thuận

Xử lý nước thải sinh hoạt tại Ninh Thuận

Xử lý nước thải sinh hoạt tại Ninh Thuận Nguồn gốc, tính chất nước thải sinh hoạt: + Nước thải: từ nhà vệ sinh, quá trình rửa tay chân của con người, chủ yếu từ nhà vệ sinh Nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm cao được vi sinh kỵ khí xử lý sơ […]

CALL ME NOW