Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho xưởng cơ khí

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho xưởng cơ khí. Bạn đang thắc mắc về thủ tục, quy trình thực hiện, với công suất bao nhiêu thì lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết,… hãy liên hệ ngay đến công ty chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077     –      Email: tuvan.bme@gmail.com

Theo kết quả đánh giá hiện trạng công nghệ ngành cơ khí chế tạo của các cơ sở doanh nghiệp nhỏ hiện nay, máy thiết bị tự động trong các doanh nghiệp cơ khí hiện nay vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 15% và những thiết bị này phát huy tác dụng cũng rất hạn chế trong các dây chuyền sản xuất do tính đồng bộ của dây chuyền sản xuất không cao. Theo số liệu thống kê, hiện nay trong các doanh nghiệp cơ khí sử dụng trên 70% máy công cụ vạn năng. Do đó, khả năng gia công chính xác và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định của các dây chuyền sản xuất cơ khí còn thấp.

lap_ke_hoach_bao_ve_moi_truong_cho_co_so_che_tao_may_thiet_bi_dung_cu

 1. Các nguồn phát sinh chất thải xưởng cơ khí

Trong quá trình hoạt động xưởng in ấn, có các nguồn phát sinh ô nhiễm như:

 • Nước thải từ quá trình sơn
 • Nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên
 • Khí thải bụi sơn
 • Bụi kim loại từ quá trình dập, cắt, hàn,…
 • Rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại

2. Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng cơ khí

Bước 1: Khảo sát hiện trạng các nguồn pháp sinh ô nhiễm và các biện pháp đang được áp dụng tại cơ sở, thu thập số liệu, giấy tờ cần thiết.

Bước 2: Đo mẫu phân tích (nước thải, khí thải, tiếng ồn,….) (phân tích mẫu 7 ngày)

Bước 3: Tổng hợp số liệu và viết báo cáo

Bước 4: Gởi chủ đầu tư xem trước khi ký

Bước 5: Nộp hồ sơ lên phòng TNMT

Bước 6: Thẩm định

Bước 7: Chỉnh sửa báo cáo theo biên bản thẩm định

Bước 8: Nộp lại hồ sơ

Bước 9: Trả kết quả: có giấy xác nhận phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

3. Các giấy tờ pháp lý liên quan khi lập đề án

  • Giấy phép kinh doanh
  • Quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
  • Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại
  • Hóa đơn điện nước
  • Sổ chủ nguồn thải
  • Chứng từ thu gom chất thải nguy hại
  • Biên bản phê duyệt PCCC
  • Bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước mưa, nước thải, vị trí lấy mẫu, vị trí quan trắc.
  • 4. Căn cứ pháp lý
 • Luật BVMT 2014
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 – Quy Định Về Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường, Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược, Đánh Giá Tác Động Môi Trường Và Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường.
 • Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 26/5/2015 – Quy Định Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Chi Tiết, Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đơn Giản

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Sở TNMT xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản trong các trường hợp sau:

 • Cơ sở nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên
 • Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý
 • Có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đề án bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau

UBND cấp xã xác nhận đề án BVMT đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản khi được UBND cấp huyện ủy quyền bằng văn bản

Bạn đang tìm đơn vị tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng cơ khí chất lượng và chi phí thấp. Hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn 24/7 và miễn phí.

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.
CALL ME NOW