Xử lý nước thải nhà máy sản xuất nệm muosse

Nước thải từ quá trình sản xuất mousse nệm: nước thải chứa thành phần độ màu, cặn lơ lửng rất cao, nước thải từ quá trình đổ mousse rất khó xử lý do:

Both comments and trackbacks are currently closed.