Tag Archives: xử lý nito trong nước thải sinh hoạt

Xử lý nitơ trong nước thải sinh hoạt

Xử lý nitơ trong nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt phát sinh từ những hoạt động hằng ngày của con người như: vệ sinh, rửa tay chân, tắm giặt, lau chùi sàn nhà, nhà xưởng, khu vực bếp,… tại các khu vực nhà xưởng, Công ty, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, hộ […]

CALL ME NOW