Tư vấn miễn phí gia hạn giấy phép xả thải

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập giấy phép xả thải vào nguồn nước. Nếu bạn đang có nhu cầu lập giấy phép xả thải, hay giấy phép hết hạn cần xin gia hạn giấy phép xả thải,… Hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077 – Email: tuvan.bme@gmail.com

tu_van_mien_phi_gia_han_giay_phep_xa_thai

1. Điều kiện được gia hạn giấy phép xả thải

Điều kiện để được gia hạn giấy phép xả thải được quy định chi tiết tại khoản 1,2 điều 22 nghị định 201/2013/ NĐ-CP ngày 27/11/2013 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước

Giấy phép xả thải vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực là 3 tháng.

Giấy phép xả thải có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 3 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

2. Căn cứ pháp lý về gia hạn giấy phép xả thải

  • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
  • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
  • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

3. Hồ sơ gia hạn giấy phép xả thải gồm

Thành phần gia hạn giấy phép xả thải được quy định tại điều 33 nghị định 201/2013/N Đ-CP ngày 27/11/2013 – quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước bao gồm:

–   1 đơn đề nghị xin gia hạn giấy phép xả thải hược điều chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải (mầu số 10- TT 27/2014/TT-BTNMT)

–    Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu số 37-TT 27/2014/TT-BTNMT)

–    Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nước tại vị trí của nguồn tiếp nhận. thời điểm phân tích lấy mẫu chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

–    Bản sao giấp phép xả thải đã được cấp

Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương án, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải (theo mẫu số 35-TT 27/2014/TT-BTNMT)

Ngoài lập hồ sơ gia hạn giấy phép xả thải, công ty môi trường Bình Minh hoạt động các lĩnh vực sau:

  • Thiết kế, thi công, cải tạo vận hành hệ thống xử lý nước thải;
  • Tư vấn các hồ sơ môi trường: lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường,…;
  • Cung cấp, nuôi cấy bùn vi sinh chất lượng;
  • Cung cấp máy móc, thiết bị trong xử lý nước thải

…………………………….

Bạn đang cần tư vấn gia hạn giấy phép xả thải, hay hệ thống bạn đang gặp sự cố,…Hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077 – Email: tuvan.bme@gmail.com

 

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CALL ME NOW