Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

       Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học dựa trên cơ sở: hoạt động cảu vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn trong nước thải. Các vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ và một số chất khoáng làm chất dinh dưỡng và tạo năng lượng. Chúng nhận các chất dinh dưỡng để xây dựng tế bào, sinh trưởng, sinh sản nên sinh khối của chúng tăng lên. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa.

      Nước thải xử lý bằng phương pháp sinh học sẽ loại bỏ được đặc trưng bằng chỉ tiêu COD và BOD.

Hotline: 0917 347 578 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Điều kiện của công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

  • Tiếp xúc tốt giữa nước thải và vi khuẩn trong tập hợp các bông bùn hoạt tính, màng sinh vật hoặc lớp bùn lơ lửng
  • Trong điều kiện xử lý sinh học hiếu khí, oxy luôn được duy trì và đảm bảo để các quá trình oxy hóa sinh học các chất hữu cơ diễn ra. Hàm lượng oxy hòa tan trong bể bùn hoạt tính được duy trì ở mức 4mg/l. Hàm lượng oxy hòa tan trong NT sau bể lắng đợt 2 không nhỏ hơn 2mg/l
  • Quá trình khuấy trộn bùn với nước thải hoặc thổi khí qua bể lọc sinh học không được phá vỡ cấu trúc bùn hoạt tính hoặc màng sinh vật
  • Thời gian lưu của nước thải và bùn hoạt tính trong hệ thống các công trình xử lý nước thải phải đủ để hập thụ các chất hữu cơ và oxy hóa các chất hữu cơ.
Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải ở miền Trung
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

   Để loại bỏ các hợp chất hữu cơ ra khỏi nước, Trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học có xảy ra một số quá trình như sau:

Quá trình khử nitrat hóa và khử nito

      Trong nước thải, các hợp chất nito tồn tại dưới 3 dạng: các hợp chất hữu cơ, amoni, các hợp chất dạng oxy hóa (nitrit, nitrat)

     Các hợp chất nito là các chất dinh dưỡng luôn vận động trong tự nhiên chủ yếu nhờ các quá trình sinh hóa

     Trong nước thải sinh hoạt, nito tồn tại dưới dạng vô cơ (65%) và hữu cơ (35%). Nguồn nito chủ yếu là nước tiểu, khoảng 1,2 lit/người/ngày, tương đương với 12g nito trong đó amoni hóa theo phương trình sau:

CO(NH2)+2H2O = (NH4)2CO3

(NH4)2CO3=2NH3+CO2+H2O

       Nitrit là sản phẩm trung gian của quá trình oxy hóa amoniac hoặc nito amoni trong điều kiện hiếu khí nhờ các loại vi khuẩn Nitrosomaonas. Sau đó nitrit hình thành tiếp tục được vi khuẩn Notrobacter oxy hóa thành nitorat

NH4+1,5O2          Nitrosomonas                 NO2+H2O+2H+

NO2 + 0,5H2O    Notrobacter                         NO3

       Nitrit là hợp chất không bền, nó có thể là sản phẩm của quá trình khử nitrat trong điều kiện yếm khí,

       Nitorat là dạng hợp chất vô cơ của nôt có hóa trị cao nhất

       Nitorat hóa là giai đoạn cuối cùng của quá trình khoáng hóa các chất hữu cơ chứa nito.

      Nitorat trong nước thải chứng tỏ sự hoàn thiện của xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, mặt khác, quá tình nitorat hóa còn tạo nên sự tích lũy oxy hóa trong hợp chất nito để cho các quá trình oxy hóa sinh hoáy các chất hữu cơ tiếp theo, khi lượng oxy hòa tan trong nước rất ít hoặc bị hết.

        Khi thiếu oxy và tồn tại nitorat hóa sẽ xảy ra quá trình ngược lại: tách oxy khỏi  nitorat và nitrit để sử dụng lại trong các oxy hóa các chất hữu cơ khác. Quá trình này được thực hiện nhờ các vi khuẩn phản nitorat hóa (vi khuẩn yếm khí tùy tiện). Trong điều kiện không có oxy tự do mà môi trường vẫn còn chất hữu cơ cacbon, một số vi khuẩn khử nitorat hoặc nitrit để lấy oxy cho quá trình oxy hóa các chất hữu cơ.

Bùn vi sinh toàn quốc
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

 Quá trình khoáng hóa các chất hữu cơ trong nước thải

Chất hữu cơ trong nước thải là môi trường cho các loại vi khuẩn phát triển. xử lý nước thải có nhiệm vụ là tách các chất bẩn hữu cơ, các chất dinh dưỡng và khử trùng nước thải

Quá trình khoàng hóa chất hữu cơ nhờ oxy hóa sinh hóa xảy ra theo 2 giai đoạn

+ oxy hóa các hợp chất chứa C thành CO2 và nước

+ Oxy hóa các hợp chát chứa N thành nitrit và sau đó thành nitorat

        Quá trình khoáng hóa các hợp chất trong điều kiện hiếu khí thực tế là quá trình tiêu thụ oxy hóa hòa tan từ khí quyển vào nước thải

Quá trình tiêu thụ oxy hòa tan trong nước thải

      Quá trình có đủ oxy trong nước thải, tốc độ oxy hóa chất hữu cơ chứa C tỷ lệ thuận với khối lượng chất hữu cơ có trong nước thải.

Công ty môi trường Bình Minh có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế, xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Hệ thống bạn đang gặp sự cố về vi sinh, hay có nhu cầu cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị…. Hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí 24/7.

Hotline: 0917 347 578 – Email: kythuat.bme@gmail.com

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CALL ME NOW