Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị dụng cụ

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị dụng cụ

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị dụng cụ. Bạn đang thắc mắc về chi phí lập hồ sơ hay quy trình, thủ tục lập hồ sơ hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077 – Email: tuvan.bme@gmail.com

Ngành chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cần thiết để các ngành này phát triển mạnh hơn. Vì vậy việc phát triển KH-KT trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu nhầm thiết kế, hoàn thiện và vận dụng các phương pháp chế tạo. Các dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị dụng cụ trước khi đi vào hoạt động cần lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, nhằm giảm thiểu các tác động khi dự án đi vào sản xuất, từ đó giúp cơ sở tiết kiệm được thời gian lên phương án xử lý và chi phí đầu tư vào xử lý ô nhiễm.

co so che tao may moitruong

1. Thời điểm lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Các dự án trước khi đi vào hoạt động, tùy theo quy mô, công suất mà lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc DTM. Theo quy định tại Điều 29 của Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, chủ dự án phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án.

2. Đối tượng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo phụ lục II, mục 153, nghị định 18/2015/ N Đ-CP ngày 14/02/2015. Các dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị dụng cụ với công suất dưới 100.000tấn sản phẩm/năm thì lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Căn cứ pháp lý

 •  Luật bảo vệ môi trường 2014.
 • Nghị định 18/2015/ND-CP, ngày 14/02/2015- Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ngày 29/5/2015 – Thông tư về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

4. Quy trình lập kế hoạch bảo vẹ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị dụng cụ

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến dự án.

Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 4 : Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 6: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 7: Trình Phòng Tài Nguyên và Môi Trường nơi xây dựng dự án thẩm định và quyết định phê duyệt tùy theo loại hình và quy mô của dự án.

5. Các giấy tờ pháp lý cần thiết khi lập hồ sơ

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 • Giấy phép xây dựng
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước mưa, mặt bằng thoát nước thải

lap ke hoach bao ve moi truong cho co so che tao may

7. Cơ quan tiếp nhận và phế duyệt

Được quy định tại điều 32 luật Bảo vệ môi trường 2015

Tùy vào quy mô, công suất và vị trí của dự án mà có các cơ quan tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

 •      Sở TNMT đối với kế hoạch bảo vệ môi trường cấp sở
 •     Phòng TNMT đối với kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện
 •     Phòng TNMT cấp xã nếu được UBND ủy quền được phê duyệt
 •      Ban quản lý KCN
 •      Ban quản lý khu kinh tế

Ngoài lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án, Công ty môi trường Bình Minh còn hoạt động trong các lĩnh vực sau:

 •   Thiết kế thi công, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
 •    Tư vấn lập các hồ sơ môi trường: DTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, hồ sơ khai thác nước ngầm, hồ sơ xả thải,…
 •    Cung cấp nuôi cấy bùn vi sinh chất lượng, uy tín, giả rẻ
 •     Trám lấp giếng, khoan cắt bê tông,…..
 •       ……………………………

Bạn đang cần tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị dụng cụ, hay có nhu cầu lập các hồ sơ môi trường hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077 – Email: tuvan.bme@gmail.com

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CALL ME NOW