Tag Archives: Xử lý nước thải sinh hoạt tại Nha Trang

Xử lý nước thải sinh hoạt tại Nha Trang

Xử lý nước thải sinh hoạt tại Nha Trang Nguồn gốc, tính chất nước thải sinh hoạt: + Nước thải: từ nhà vệ sinh, quá trình rửa tay chân của con người, chủ yếu từ nhà vệ sinh Nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm cao được vi sinh kỵ khí xử lý sơ […]

CALL ME NOW