Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản miễn phí tại Bình Dương

Bạn đang cần đơn vị tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản giá rẻ, bạn đang có nhu cầu cần tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải, hãy liên hệ đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn Miễn Phí.

Hotline: 0917 096 077 – Email: tuvan.bme@gmail.com

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì, đối tượng cần thực hiện và quy trình thực hiện hồ sơ ra sao?… đó là những câu hỏi của rất nhiều cơ sở, chủ đầu tư hỏi chúng tôi trong quá trình làm việc. Nếu bạn cũng có những thắc mắc đó, xin hãy tham khảo bài viết sau đây:

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là gì?

Là hồ sơ đánh giá môi trường hiện trạng của cơ sở khi đi vào hoạt động. trong đó có phân tích một số chỉ tiêu để xem các chỉ tiêu ô nhiễm có nằm trong tiêu chuẩn cho phép hay không. Từ đó đưa ra biện pháp giảm thiểu phù hợp nhất cho cơ sở. Là hồ sơ giúp cơ quan nhà nước nắm bắt được vấn đề môi trường của cơ sở.

tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản miễn phí tại bình dương

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường

Theo nghị định 18/2015/ ND-CP và thông tư số 26/2015/BTNMT quy định các cơ sở đi vào hoạt trước ngày 1/4/2015 có quy mô tính chất tương đương với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 18 Nghị định số 18/2015/ ND-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết phụ lục 1b ban hành kèm theo thông tư số 26/2015/BTNMT.

Quy trình thực hiện hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 1. Khảo sát hiện trạng các nguồn pháp sinh ô nhiễm và các biện pháp đang được áp dụng tại cơ sở, thu thập số liệu, giấy tờ cần thiết.
 2. Đo mẫu phân tích (nước thải, khí thải, tiếng ồn,….) (phân tích mẫu 7 ngày)
 3. tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản miễn phí tại bình dương
  Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản miễn phí tại Bình Dương
 4. Tổng hợp số liệu và viết báo cáo
 5. Gởi chủ đầu tư xem trước khi ký
 6. Nộp hồ sơ lên phòng TNMT
 7. Thẩm định
 8. Chỉnh sửa báo cáo theo biên bản thẩm định
 9. Nộp lại hồ sơ
 10. Trả kết quả: xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho cơ sở

Cơ quan tiếp nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 1. Sở TNMT xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản trong các trường hợp sau:
 • Cơ sở nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên
 • Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý
 • Có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đề án bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau

UBND cấp xã xác nhận đề án BVMT  đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản khi được UBND cấp huyện ủy quyền bằng văn bản

Thời gian thực hiện: 60 ngày.

Hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản bao gồm

Được quy định tại chương III, điều 11 thông tư số 26/2015/BTNMT. Cụ thể như sau:

 • 1 đơn đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • 3 bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nếu bạn có nhu cầu hay thắc mắc gì về vấn đề hồ sơ môi trường hay xử lý nước thải hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077 –  Email: tuvan.bme@gmail.com

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CALL ME NOW