Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho Cơ sở sản xuất ván ép

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép. Bạn đang băn khoăn về các thủ tục về hồ sơ môi trường, các mẫu cần giám sát, căn cứ vào đâu mà lập hồ sơ,… Hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096 077 – Email: tuvan.bme@gmail.com

Trong quá trình hoạt động sản xuất ván ép, doanh nghiệp đã phát sinh một số nguồn ô nhiễm như: nước thải từ quá trình ngâm gỗ, nước thải từ lò hơi, nước thải sinh hoạt của công nhân viên, bụi gỗ, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại,… vì thế các cơ sở sản xuất ván ép cần thực hiện công tác môi trường.

lap-bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky-cho-co-so-san-xuat-van-ep
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép

1. Căn cứ pháp lý cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh.
– Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương

lap-bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky-cho-co-so-san-xuat-van-ep
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép

2. Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép

lap-bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky-cho-co-so-san-xuat-van-ep
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép

3. Các giấy tờ cần thiết khi lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
  • Xác nhận phê duyệt đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT hoặc đề án BVMT
  • Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp
  • Hóa đơn tiền điện, tiền nước
  • Chứng từ thu gom chất thải nguy hại
  • Biên bản phê duyệt PCCC

4. Tần suất giám sát

Tùy theo quy mô hoạt động của cơ sở mà báo cáo giám sát môi trường định kỳ sẽ có tần suất lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau:

•    3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.

•    6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).

5. Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt

Tùy vào quy mô, công suất và vị trí của cơ sở, mà báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho cơ sở sản xuất ván ép có các cơ quan tiếp nhận và phê duyệt:

  • Sở Tài Nguyên và Môi Trường
  • Phòng Tài Nguyên và Môi Trường
  • Ban quản lý KCN

Nếu bạn đang tìm mẫu viết báo cáo giám sát thì hãy tham khảo tại: Đây

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.
CALL ME NOW